Gintama กินทามะ ปี 1-11 ตอนที่ 1-367 พากย์ไทย

ดูแล้ว 7,004 ครั้ง
8.99

Gintama-กินทามะ

Gintama กินทามะ ปี 1-11 ตอนที่ 1-367 พากย์ไทย จบแล้ว

กินทามะ เป็นเรื่องของญี่ปุ่นในยุคเอโดะ ซึ่งได้ถูกรุกรานโดยมนุษย์ต่างดาว แต่นั้นก็ทำให้ประเทศญี่ปุ่นเจริญขึ้นมาอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆ โดยเรื่องราวจะโฟกัสไปที่ กินโทกิ เค้าคืออดีตนักปฏิวัติ ที่ได้มาเปิดสำนักงานทำงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสารพัดให้คนอื่น อนิเมะตลก

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 1-49 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 1-2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 50-99 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 100-150 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.13 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 151-201 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.13 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 ตอนที่ 202-252 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 253-265 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.1 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.2 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.3 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.4 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 266 – 316 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 1 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 2 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 3 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 4 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 5 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 6 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 7 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 8 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 9 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 10 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 11 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 12 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 13 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 14 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 15 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 16 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 17 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 18 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 19 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 20 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 21 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 22 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 23 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 24 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 25 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 26 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 27 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 28 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 29 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 30 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 31 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 32 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 33 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 34 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 35 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 36 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 37 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 38 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 39 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 40 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 41 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 42 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 43 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 44 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 45 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 46 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 47 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 48 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 49 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 50 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 51 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 317 – 328 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 1 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 2 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 3 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 4 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 5 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 6 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 7 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 8 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 9 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 10 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 11 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 12 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 329 – 341 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 329 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 330 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 331 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 332 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 333 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 334 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 335 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 336 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 337 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 338 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 339 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 340 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 341 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 342 – 354 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 342 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 343 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 344 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 345 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 346 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 347 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 348 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 349 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 350 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 351 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 352 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 353 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 354 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 355 – 367 ซับไทย จบ

Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 355 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 356 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 357 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 358 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 359 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 360 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 361 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 362 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 363 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 364 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 365 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 366 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 367 ซับไทย

แสดงความคิดเห็น

รีวิว