Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 1-49 ซับไทย

ดูแล้ว 453 ครั้ง

Kamen-Rider-Build-มาสค์ไรเดอร์บิลด์-ซับไทย

ดู Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 1-49 ซับไทย Live Action ภาคคนแสดง

เรื่องย่อ เมื่อ 10 ปีก่อน ได้มีการค้นพบกล่องลึกลับ “แพนโดร่าบ็อกซ์” บนดาวอังคาร และเมื่อเปิดมันออก “สกายวอล” จึงได้ถูกปลดปล่อยออกมา สกายวอลได้แบ่งญี่ปุ่นออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ เขตโทโตะ เขตไซโตะ และเขตโฮคุโตะ ในขณะเดียวกันก็เกิดสิ่งมีชีวิตไม่สามารถระบุประเภทที่เรียกตัวเองว่า “สแมช” ในเขตโทโตะ พวกมันได้ขับไล่มนุษย์ให้ลี้ภัยเข้าไปอยู่ในป่า ชายหนุ่มนักฟิสิกส์อัจฉริยะได้ยืนหยัดเข้าต่อสู้กับพวกมัน ด้วยไอเท็มเข็มขัดแปลงร่าง และขวดพลังงานพิเศษที่จะสร้างกฏแห่งชัยชนะให้กับเค้าเพื่อปราบเหล่าสแมชให้สิ้นซาก

ซับไทย Anime Cartoon

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 1 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 2 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 3 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 4 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 5 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 6 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 7 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 8 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 9 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 10 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 11 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 12 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 13 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 14 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 15 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 16 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 17 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 18 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 19 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 20 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 21 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 22 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 23 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 24 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 25 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 26 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 27 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 28 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 29 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 30 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 31 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 32 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 33 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 34 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 35 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 36 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 37 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 38 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 39 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 40 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 41 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 42 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 43 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 44 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 45 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 46 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 47 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 48 ซับไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 49 ซับไทย

แสดงความคิดเห็น

รีวิว